Home רואה חשבון דו”ח שנתי

דו”ח שנתי

by YANAY BONEY

בעלי עסקים רבים בין שהם עסקים קטנים, בינוניים או גדולים מחויבים להגיש דו”ח שנתי על הכנסותיהם מהעסק בהתאם לשנת המס. עסקים קטנים אשר הכנסותיהם הם מתחת ל 60,000 ₪ רשאים להגיש דו”ח מקוצר. בהתאם להגשת הדו”ח אפשר לדעת אם מגיע לבעל העסק החזרי מס או שהוא צריך לשלם יותר. אי הגשת דו”ח בזמן עלולה לגרום להטלת כנסות ואף הגשת כתב אישום 

מהו דו”ח שנתי? 

דו”ח שנתי הוא דו”ח אשר עסקים מגישים למס הכנסה בהתאם על ההכנסות וההוצאות של העסק במהלך השנה. ישנם עסקים אשר מגישים פעם בשנה מדובר לרוב על עסקים קטנים. דו”ח זה משקף את הפעילות העסקית של העסק מבחינת ההכנסות ואף משווים בינו לבין שנים קודמות. דו”ח זה נקרא טופס 1301 ויש להגיש אותו עד סוף אפריל אחרת עלולה לחטוף כנסות כבדים. 

מהו דו”ח שנתי? 

דו”ח שנתי הוא דו”ח אשר עסקים מגישים למס הכנסה בהתאם על ההכנסות וההוצאות של העסק במהלך השנה. ישנם עסקים אשר מגישים פעם בשנה מדובר לרוב על עסקים קטנים. דו”ח זה משקף את הפעילות העסקית של העסק מבחינת ההכנסות ואף משווים בינו לבין שנים קודמות. דו”ח זה נקרא טופס 1301 ויש להגיש אותו עד סוף אפריל אחרת עלולה לחטוף כנסות כבדים.

דו"ח שנתי-משרד ינאי בוני

אילו הכנסות כולל דו”ח שנתי? 

ההכנסות המחויבות לדיווח בדו”ח השנתי כוללות את ההכנסות הבאות: הכנסות ממשכורת, הכנסות מקצבאות, הכנסות מעסק, הכנסות מביטוח לאומי בין שזה דמי לידה, אבטלה, מילואים ועוד. דמי שכירות, דיבידנדים וריביות ורווחי הון. כל אחד מההכנסות הללו מחויב בדיווח דו”ח למס ההכנסה. 

מי חייב להגיש דו”ח שנתי? 

את הדו”ח השנתי, חייב להגיש כל עסק ועצמאי, אך לא רק גם בעלי שליטה בחברה, בעלי הכנסה מנכס בית, שכירים בעלי משכורת גבוהה, בעלי הכנסות משכר דירה למגורים, בעלי הכנסות מחוץ לישראל, בעלי הכנסות מריבית מעל 645,000 ₪, בלעי הכנסות מניירות ערך עם סכום של מעל 2,530,000 ₪ ובעלי נכנסים מחוץ לישראל.  

מהו מועד הגשת דו”ח שנתי? 

הגשת דו”ח שנתי למס הכנסה לשנת המס הוא עד לסוף מאי. אם הדו”ח מוגש באופן מקוון מועד ההגשה הוא עד סוף יוני. אם יש צורך בהארכה להגשת הדו”ח, ניתן לפנות למס הכנסה ולבקש. בדר”כ הדו”ח מוגש באמצעות רו”ח או יועצת מס אשר מעבירים באופן מסודר את הדו”ח למס ההכנסה בהתאם לתאריך היעד ומייצגים את הלקוח. 

הגשת דו”ח למס ההכנסה 

את הדו”ח ניתן להגיש בשני אופנים באמצעות רו”ח אשר מייצג אתכם או לבד ללא רו”ח דרך האתר המקוון. דו”ח שנתי למס הכנסה יש להגיש בטופס 1301 מודפס או באופן מקוון באמצעות אתר רשות המיסים. לדו”ח יש לצרף נספחים שונים בהתאם לפירוט באתר רשות המיסים. ניתן להיעזר בעת מילוי הטופס באשף ההדרכה. בסיום מילוי הדו”ח יש להדפיסו ולחתום עליו בשני עותקים ולשלוח למס הכנסה. מס הכנסה אשר רואה את הדו”ח מחתים את הדו”ח בחותמת נתקבל ומחזיר עותק אחד לנישום בעת ההגשה. 

מה קורה לאחר הגשת הדוח השנתי? 

לאחד הגשת דו”ח שנתי למס הכנסה, מס הכנסה עובר על הנתונים בדו”ח ובהתאם לכך מפיק שומת מס בה מפורטים כל הנתונים שדווחו באמצעות העסק ואת תוצאות המס לשנת המס המוגשת. את שומת המס אפשר לקבל לאחר כמה חודשים. בשומת המס מצוין אם יש סכום שיש לשלם או שמגיע לבעל העסק החזרי מס. אם אין החזר מס כתוב בשומת המס 0, אך אם יש מס שעל בעל העסק לשלם הסכום מצוין בשומת המס ויש לשלמו במועד התשלום אחרת הוא גורר ריבית והצמדה ואף במקרים שונים מגיע לעיקול, לכן חשוב לשלמו בזמן ולא לדחות את מועד התשלום או להתחמק ממנו. 

רו"ח חיפה משרד רואה חשבון בצפון

משרד ינאי בוני נשמח לעמוד לשירותכם:

תנו לנו לחסוך מכם דאגות, לחצים מול הרשויות, קנסות , עיקולים והיטלים נוספים.

משרדינו פועל גם באופן הדיגיטלי , באמצעות כלים ותוכנות מהמתקדמים ביותר.

המיקום הגיאוגרפי של עסקיכם פחות רלוונטי גם אם מדובר במקום מרוחק יותר, מכיוון שכל העבודה תתבצע אונליין.

כל תהליך הדיגיטל חל מקליטת הייצוג של העוסק ברשויות בכפוף לחוק ועד קליטת החומר (הכנסות/הוצאות/נתוני שכר) באופן הדיגיטלי.

משרדינו מציע שירותים דיגיטליים כגון:

●שירותי ראיית חשבון הכוללים: הנהלת חשבונות/משכורות/ייצוג ודיווחים לרשויות
●הצהרות/השוואות הון
●דו”חות שנתיים לעוסקים פטורים/מורשים/חברות
●חוות דעת לבי עבודה
●חוות דעת לחלוקת רכוש
●ייעוץ לפיתוח עיסקי וליווי שוטף ע”י רו”ח
●החזרי מס ואיתור כספים אבודים
●תיאומי מס
●הנהלת חשבונות
●ייצוג מול הרשויות: ביטוח לאומי/מס הכנסה/מע”מ
●אישורים לעוסקים לצורך משכנתאות/הכרה מול התמ”ת
●שירות וליווי בפרישה לגימלאות
●סיוע בהוצאת כספים מקופות גמל ופנסיה כולל פטורים רלוונטיים

משרדינו מטפל גם במקרים דחופים ומורכבים

שירות שליחים יינתן במידת הצורך

Related Articles

Leave a Comment