Home רואה חשבון פתיחת עסק במס ערך מוסף

פתיחת עסק במס ערך מוסף

by YANAY BONEY

אם הפכתם לעוסק מורשה לאחר שהייתם עוסקים פטורים, אתם חייבים לפתוח תיק במס ערך מוסף ולהצהיר על ההכנסות שלכם כעוסק מורשה. לאחר פתיחת עסק במס ערך מוסף תצטרכו להירשם כעוסקים מורשים, כך שבע הוצאות חשבוניות מס ללקוחות תצטרכו להוסיף את המע”מ למחיר. 

מי מגיש את הבקשה לפתיחת עסק במס ערך מוסף? 

את בקשת פתיחת עסק במס ערך מוסף, יש להגיש באמצעות בעל העסק. עליכם להגיע למשרדי המע”מ הקרובים לאזור מגוריכם ולמצא את טופס מע”מ 821 לאחר מכן עליכם להגיש אותו לפקיד. כמו כן, עליכם לצרף מסמכים שונים אשר מפורטים בטופס עצמו. עד שלא מתקבל אישור ממע”מ אי אפשר להפיק חשבוניות מס ולעבוד כעוסקים מורשים. לכן חשוב לבצע את פעולות הבירוקרטיה כמה שיותר מוקדם בטרם התחלת הפעילות העסקית. 

האם רו”ח או יועץ מס יכול לפתוח עסק במס ערך מוסף? 

אם יש לכם רו”ח, יועץ מס אשר מטפל בהכנסות העסק שלכם, תוכלו להיעזר בו בפתיחת עוסק מורשה. הרו”ח או יועץ המס, ילך למע”מ יפתח לכם תיק ויטפל בכל הבירוקרטיה הכרוכה בפתיחת תיק, בסיום יקבל אישור שאותו ישלח לכם ויחכה לתעודה שתגיע בדואר. כך שאם אתם מתקשים לעשות זאת או שאין לכם זמן, תוכלו להיעזר ברו”ח או יועץ המס שלכם תמורת תשלום מדי חודש. 

פתיחת עסק במס ערך מוסף החזרי מס בדיקה חינם הצהרת הון למס הכנסה ינאי בוני רו"ח פתיחת עסק פתיחת עסק עצמאי רעיון לפתיחת עסק פתיחת עסק מהבית ייעוץ לפתיחת עסק רעיונות לפתיחת עסק עצמאי פתיחת עסק אינטרנטי פתיחת עסק באינטרנט פתיחת עסק חדש מתנה לפתיחת עסק מה צריך לפתיחת עסק הזמנה לפתיחת עסק פתיחת עסק עצמאי רעיונות צעדים ראשונים בפתיחת עסק מתנה לפתיחת עסק חדש

מתי יש לפתוח את התיק במע”מ? 

את התיק יש לפתוח כמה שיותר מהר כדי שתוכלו להפיק חשבונית עם מע”מ ולגבות כסף מלקוחות. ללא אישור של עוסק מורשה מטעם מע”מ וללא עדכון במס הכנסה וביטוח לאומי לא תוכלו לעבוד ולהפיק חשבוניות מס. 

סוגי עסקים הכוללים מס ערך מוסף 

בעת פתיחת עסק במס ערך מוסף חשוב לדעת שקיימים כמה סוגים של עוסק מורשה. ישנו: עוסק מורשה יחיד, חברה בע”מ ושותפות. כל אחד מסוגי העסקים כולל מילוי טופס רישום 821 חתום וממולא על כל פרטיו, תעודת זהות, אישור תעודה של בעל העסק, צילום חוזה קנייה\ שכירות של מקום העסק אם רלוונטי ואסמכתא על חשבון הבנק של העסק. ללא מסמכים אלה ומילוי הטופס לא ניתן לטפל בבקשה של פתיחת עסק. 

מהם שלבי ההליך בפתיח עסק במס ערך מוסף? 

כל עסק שפותח תיק במע”מ צריך להצהיר על מחזור עסקאות שנתי של העסק. מחזור העסקאות כולל את כל ההכנסות של העסק במהלך השנה בהתאם להכנסות העסק מסווגות העסק כעוסק מורשה או חברה בע”מ או שותפות. בסיום תהליך הרישום לפתיחת עסק במס ערך מוסף, מקבל בעל העסק מנציג המע”מ את תעודת העוסק המורשה שלו. התעודה המקורית נשלחת לו לאחר כמה שבועות וכן נשלחים לו שוברים זמניים לדיווח מע”מ. בהתאם לגובה מחזור העסק נקבע תדירות הדיווח בין שזה פעם בחודש או פעם בחודשיים בשונה מעוסק פטור אשר מצהיר על גובה הכנסותיו פעם בשנה. בנוסף לפתיחת התיק במע”מ תצטרכו לפתוח גם תיק במס ההכנסה ובביטוח לאומי לגבי ההכנסות שלכם. 

האם ההליך כרוך בתשלום? 

ההליך פתיחת עסק במס ערך מוסף אינו כרוך בתשלום ואפשר לעשות זאת לבד ולהגיע למשרדי המקום שקרובים לאזור מגוריכם, או שרו”ח שלכם או יועץ המס שמייצג אתכם יעשה זאת עבורכם. כמו כן, חשוב לדווח על השינוי במס הכנסה וביטוח לאומי כדי שידעו שהפכתם לעוסק מורשה ויעדכנו זאת אצלם. 

 

 

רו"ח חיפה משרד רואה חשבון בצפון

Related Articles

Leave a Comment