Home רואה חשבון פתיחת עסק | פתיחת עסק מהבית | פתיחת עסק עצמאי

פתיחת עסק | פתיחת עסק מהבית | פתיחת עסק עצמאי

by YANAY BONEY
פתיחת עסק פתיחת עסק עצמאי רעיון לפתיחת עסק פתיחת עסק מהבית ייעוץ לפתיחת עסק רעיונות לפתיחת עסק עצמאי פתיחת עסק אינטרנטי פתיחת עסק באינטרנט פתיחת עסק חדש מתנה לפתיחת עסק מה צריך לפתיחת עסק הזמנה לפתיחת עסק פתיחת עסק עצמאי רעיונות צעדים ראשונים בפתיחת עסק מתנה לפתיחת עסק חדש

לקבלת ייעוץ בהגשת דו"ח שנתי לחץ ===>

 

מידע ראשוני למי שרוצה לפתוח עסק כיחיד עוסק מורשה/פטור , שותפות , חברה בע”מ שמבצעים פעילות עסקית , כמו מכירת נכס , טובין או מקרקעין או נותני שרות.

מידע זה כולל:

1 – רשום כעוסק – מי יכול להרשם כעוסק ?

            כל מי שעתיד להתעסק במכירת נכס טובין או קרקע או נותני שרות יכול עליו להרשם כעוסק       במע”מ , הרישום חייב להתבצע החל המיום הראשון שבו החלה הפעלת העסק.

2 – אלו מסמכים יש להגיש לצורך רשום עוסק?

להלן המסמכים שיש להביא לצורך רישום כעוסק:

עוסק יחיד – עליו למלא טופס על כל הפרטים שלו (טופס821) , לצרף צילום ת.ז. ,חוזה קניה/שכירות של מקום העסק, אישור ניהול בנק או צילום המחאה, באם הנישום נשוי יש להביא הצהרה על חשבון משותף , ומסמכים נוספים המעידים על הפעלת העסק ,כמו צילום חשבוניות/קבלות וחש’ עבור רכישת והשקעות בעסק.

שותפות – טופס רישום על כל פרטי השותפים (טופס 821 משולב עם טופס 821א) , צילום ת.ז של כל אחד מהשותפים , חוזה קניה/רכישה של העסק , אישור ניהול בנק של השותפות , אישור על ניהול השותפות מרשם השותפות , ומינוי של אחד מהשותפים שיפעל בשמם כדי לייצג את השותפות.

חברה בע”מ – למלא טופס רישום עם כל פרטי החברה (טופס 821 משולב עם ט’ 821א) , אישור חברה מרשם החברות, פרוטוקול של בעלי מורשה חתימה בחברה ,צילום ת.ז של כל אחד מהדירקטורים, חוזה קניה/שכירות של החברה , אישור ניהול בנק של החברה ,מידע על הרכוש כמו סכום ההשקעה מקור מימון ומחזור הכנסות משוער .

  • בתום תהליך הרישום התקבל אישור מתי עלינו לדווח מע”מ אחת לחודש או אחת לחודשיים,

3 – עוסק פטור – תוכל לקבל סיווג “כעוסק פטור” אם תצהיר שסך ההכנסות השנתיות הצפויות הן מתחת ל 99,003 ₪ (נכון לשנת 2018) , באם אתה בעל עיסוק העוסק באחד ממקצועות החופש חובה לפתוח תיק עוסק מורשה.

כעוסק פטור עלייך לפתוח תיק במע”ע , אך אתה פטור מתשלומי מע”מ ומדיווחים חודשיים , נדרש לדווח אחת לשנה את סך ההכנסות שלך באתר רשות המיסים באינטרנט בשנה הבאה(כל 31 לינואר) , חובה לנהל פנקס קבלות בגין ההכנסות , לא מנכים מע”מ תשומות , אם כעוסק פטור עברת את תקרת ההכנסות השנתיות שלך (מעל 99,983₪) עלייך לפנות למע”מ ולשנות את סיווגך ל”עוסק מורשה”.

4 – ניהול ספרים – חובה על כל עסק לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישת מס הכנסה ומע”מ , כמו כן על העוסק לשמור את כל הניירת 7 שנים .

בסיס מזומן – עסקאות במכירת טובין חלה חובת החיוב למע”מ בעת המכירה , ללא קשר לתלות העסקה.

חישוב המע”מ מתבצע בשיעור קבוע ממחיר העסקה (17%) .

לקבלת ייעוץ בהגשת דו"ח שנתי לחץ ===>

פתיחת עסק פתיחת עסק עצמאי רעיון לפתיחת עסק פתיחת עסק מהבית ייעוץ לפתיחת עסק רעיונות לפתיחת עסק עצמאי פתיחת עסק אינטרנטי פתיחת עסק באינטרנט פתיחת עסק חדש מתנה לפתיחת עסק מה צריך לפתיחת עסק הזמנה לפתיחת עסק פתיחת עסק עצמאי רעיונות צעדים ראשונים בפתיחת עסק מתנה לפתיחת עסק חדש

לקבלת ייעוץ בהגשת דו"ח שנתי לחץ ===>

 

5 – חשבוניות –  

חשבון עסקה  ככל עסק עלייך להמציא ללקוח חשבון עסקה בגין העסקה או מתן שרות על גבי חשבון העסקה צריך להיות מצוין : שם העסק , מספר ת.ז/ח.פ , תאריך הוצאת החשבונית , מס’ תעודת משלוח (אם יש צורך) , שם הלקוח וכתובת , תיאור המוצר , מחיר , כמות וסכום החשבונית. 

חשבונית מס  אם אתה עוסק מורשה אתה חייב להוציא חשבונית מס ולא חשבון עסקה, חש’ מס משמשת את הלקוח לניכוי מס תשומות , על החשבונית לכלול: 

שם העוסק וכתובת , את המילים “עוסק מורשה”, המילה “חשבונית מס” , מספר “עוסק מורשה” , המילה ”מקור” , מספר חשבונית (סדר רציף) , תאריך הוצאת החשבונית , חובה לציין על גבי החשבונית את פרוט העסקה, מס’ תעודת משלוח (אם יש צורך בכך) מחיר ללא מע”מ , המס יחושב בנפרד , חתימת העוסק . 

6 – ניכוי מס תשומות  עוסק רשאי לנכות מס תשומות שהוא חייב מחשבונית שהוצאה אליו כדין , או ברשימון יבוא , אך בתנאי שהמסמכים רשומים על שם העסק והרכישה בוצעה עבור העסק , מעוסק פטור לא יתקזזו מס תשומות . 

קיימת הבחנות בין סוגי תשומות : 

תשומות על ציוד ונכסים – הנוגעת ברכישה של מבנה או ציוד המשמש את העסק ואינם מיועדים למכירת , כמו רכישת קרקע , מבנה ומכונות של העסק. 

תשומות על רכישות שונות לעסק  כמו מלאי סחורות לצורך מכירה , הוצ’ הקשורות למתן שירות ,והוצ’ הקשורות בעסק כמו : מים חשמל ארנונה וטלפון. 

תשומות על רכישת רכב  רכישת רכב חדש המשמש את העסק אין לנכות ממנו מס תשומות , אלא אם כן הרכב משמש למתן שירותי נהיגה , הסעות , טיולים . רכב מעל 3.5 טון יש לנכות ממנו מע”מ מלא . 

ניכוי מס תשומות בגין רכב  רכב לשימוש העסק ננכה 2/3 מע”מ . 

    רכב שלא לשימוש העסק ננכה 1/4 מע”מ . 

7 – דוח תקופתי על פעילות עסקית  בעת רישום מועמדך כעוסק תקבל דוח דיווח תקופתי עבור תקופת הדיווח הקרובה , תקופת הדיווח הינה אחת לחודש או חודשיים עפ”י ההכנסות הצפויות . 

הדוח התקופתי יכלול : את מחזור העסקאות שבוצעו לאותה תקופת הדיווח , מס העסקאות עבור העסקאות שבוצעו , סך מס התשומות ומס תשומות ציוד , ובשורה התחתונה סך הכל התשלום או החזר (בהתאם) . 

ישנם עוסקים החייבים בדיווח מפורט למע”מ ולא יקבלו פנקס דיווח למע”מ . 

יש להגיש את הדוח עד ל 15 לחודש , עוסקים החייבים בדיווח מפורט ישדרו את הדוח עד ל 23 לחודש . 

ביצוע התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי , העברה בנקאית או בשיק בצירוף השובר לתשלום והתשלום יבוצע דרך בנק הדואר . 

   

רו"ח חיפה משרד רואה חשבון בצפון

לקבלת מחיר לטלפון כשר לחץ===>

משרד ינאי בוני נשמח לעמוד לשירותכם:

תנו לנו לחסוך מכם דאגות, לחצים מול הרשויות, קנסות , עיקולים והיטלים נוספים.

משרדינו פועל גם באופן הדיגיטלי , באמצעות כלים ותוכנות מהמתקדמים ביותר.

המיקום הגיאוגרפי של עסקיכם פחות רלוונטי גם אם מדובר במקום מרוחק יותר, מכיוון שכל העבודה תתבצע אונליין.

כל תהליך הדיגיטל חל מקליטת הייצוג של העוסק ברשויות בכפוף לחוק ועד קליטת החומר (הכנסות/הוצאות/נתוני שכר) באופן הדיגיטלי.

משרדינו מציע שירותים דיגיטליים כגון:

●שירותי ראיית חשבון הכוללים: הנהלת חשבונות/משכורות/ייצוג ודיווחים לרשויות
●הצהרות/השוואות הון
●דו”חות שנתיים לעוסקים פטורים/מורשים/חברות
●חוות דעת לבי עבודה
●חוות דעת לחלוקת רכוש
●ייעוץ לפיתוח עיסקי וליווי שוטף ע”י רו”ח
●החזרי מס ואיתור כספים אבודים
●תיאומי מס
●הנהלת חשבונות
●ייצוג מול הרשויות: ביטוח לאומי/מס הכנסה/מע”מ
●אישורים לעוסקים לצורך משכנתאות/הכרה מול התמ”ת
●שירות וליווי בפרישה לגימלאות
●סיוע בהוצאת כספים מקופות גמל ופנסיה כולל פטורים רלוונטיים

משרדינו מטפל גם במקרים דחופים ומורכבים

שירות שליחים יינתן במידת הצורך

Related Articles

Leave a Comment